Humans for Horses
Equine Touch
© Smail & Van Rossem, 2019

Voorwaarden

Voorwaarden

Humans for Horses is onderdeel van Smail & Van Rossem, welke geregistreerd staat als Nederlandse onderneming (KvK Nr. 75179687).  

Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze

website

Ondanks het feit dat wij alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website compleet en juist is, kunnen wij helaas geen enkele verantwoordelijkheid accepteren mocht dit niet het geval zijn.

Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de

diensten van Humans for Horses

Wij stellen geen diagnose, en onze diensten zijn geen vervanging voor reguliere veterinaire zorg.

Privacy

Alle informatie die u aan ons geeft wordt vertrouwelijk behandeld en wordt enkel gebruikt voor de doeleinden waarvoor u deze informatie heeft gegeven. U heeft het recht uw gegevens te bekijken, en ons te vragen deze te herstellen, te veranderen, over te hevelen of te verwijderen. Neem contact met ons op om een en ander te regelen wanneer u dit wenst.

Auteursrecht

Er rust auteursrecht op de inhoud van deze website. Mocht u van mening zijn dat de publicatie van informatie op deze website een inbreuk vormt op auteursrecht, neemt u dan alstublieft direct contact met ons op waarna wij alles in het werk zullen stellen om zo spoedig mogelijk passende maatregelen te nemen.

Commentaar

Indien u vragen en/of commentaar heeft over onze website, dan horen wij dit graag van u.